Klimadetektivernes projekter 2018-2019

Projektets emne: Klimaforandringer

Projektets titel: Almargem-lagunen

Team: Tidens vogtere

2018-2019¬†¬† Agrupamento Dr.¬ļ Laura Ayres - EB 2,3 de Quarteira n.2¬†¬† Quarteira ¬† Portugal ¬† 20 Elevens alder: 10-11


Resumé af projektet

Ribeira do Almargem har et s√¶sonbestemt regime med store variationer i vandstanden, der nogle gange er reduceret til hovedkanalen (mindre end 2 m) og ender i en lille kystlagune, omgivet af pletter med fyrretr√¶er, landbrugsjord og en smal klitbarriere. Denne lagune er et nationalt √łkologisk reservat, der bruges som f√łde- og rasteomr√•de for omkring 38 arter af vandfugle. Med regnvandets afstr√łmning oversv√łmmes hele dammens overflade. Om sommeren t√łrrer de lavvandede kanaler ud, og i den centrale zone opst√•r der sandbanker. Det meste af √•ret er lagunen isoleret fra havet, men i perioden med h√łjvande og storme sker det ofte, at klitbarrieren overvindes, og der kommer saltvand ind. Denne lagune er helt afh√¶ngig af den m√¶ngde vand, der kommer til den, enten fra havet eller fra floden, der f√łder den. P√• den m√•de har ekstreme vejrf√¶nomener haft drastiske effekter p√• dette √łkosystem. For at unders√łge virkningen af disse √¶ndringer analyserede vi satellitbilleder (https://www.sentinel-hub.com/explore/eobrowser), vejrdata, IPCC-rapporten, AMAL-rapporten (Intermunicipal Community of the Algarve), Assessment of the Algarve's Wetlands og aviser for at lave en sammenlignende unders√łgelse af √¶ndringerne i lagunen p√• forskellige tidspunkter af √•ret og i forskellige √•r, hvor der var registreret ekstreme vejrf√¶nomener. Data om vegetation, nedb√łr og temperatur i de seneste √•r blev analyseret. Efter denne analyse blev det n√łdvendigt at tage p√• en feltrejse til stedet for at indsamle fotos/pr√łver og validere disse registreringer "in situ" (der blev udviklet en feltguide til at guide feltudforskningen). De indsamlede fotos og pr√łver (vand, sand, vegetation) blev analyseret og bearbejdet i klassev√¶relset. Arbejdet blev altid udf√łrt med st√łtte fra professorer fra Algarve Universitet, der er specialister i kystdynamik og klimaforandringer, og i samarbejde med Quarteiras menighedsr√•d, og det blev udviklet tv√¶rfagligt med inddragelse af de forskellige studerendes discipliner.

Vigtigste resultater

Data viste, at i perioder med ekstrem t√łrke er der en betydelig reduktion af vandgennemstr√łmningen, og vandtemperaturen stiger markant, hvilket for√•rsager d√łden for mange fisk og nogle vandfugle, der bygger rede i lagunens vegetation (flere arter af vandfugle blev identificeret). Under feltunders√łgelsen blev det observeret, at vegetationen udviser betydelige forskelle langs lagunen: den nordlige zone har en h√łjere t√¶thed af vegetationsd√¶kke, de √łstlige/vestlige randers vegetation er typisk for sumpe, mens den sydlige zone har typisk klitvegetation. Det var muligt at identificere flere arter af vandfugle samt det bym√¶ssige pres, som floden og lagunen er udsat for. Resultaterne peger p√• et presserende behov for bevaring. Det bym√¶ssige pres, som hele omr√•det er udsat for, og tilsandingen af de vandledninger, der forsyner lagunen (observeret ved feltbes√łget), forhindrer, at der kan garanteres en konstant ferskvandsforsyning til opretholdelse af biodiversiteten. Denne ustabilitet i vandforsyningen er synlig i de forskellige kanaler, der udg√łr et omfattende omr√•de af "cani√ßal" (som er eller oversv√łmmet eller n√¶sten t√łr) og de forskellige kort, der er genereret ved analyse af satellitbilleder. De analyserede meteorologiske optegnelser s√•vel som fremtidige prognoser peger p√• en stigning i den globale middeltemperatur og et fald i den progressive nedb√łr. Disse faktorer har for√•rsaget √¶ndringer i vandm√¶ngden og har en enorm indvirkning p√• lagunen og dens biodiversitet. P√• den anden side kan nogle ekstreme vejrbegivenheder, som dem i 2015 og 2018, f√łre til oversv√łmmelser og oversv√łmmelser, der bryder sandbarrieren og tillader delvis udskiftning af lagunekroppen. Derudover fremh√¶ver dataene √¶ndringer i lagunens morfologi p√• grund af intens og kontinuerlig menneskelig indblanding i nord (dr√¶ning og lossepladser) i forbindelse med landbrugsaktiviteter og by- og turistudvidelse.

Tiltag, der kan hjælpe med at mindske problemet

Vi kan ikke g√łre noget for at bek√¶mpe klimaforandringerne, men da de skyldes menneskets handlinger, har vi besluttet at fokusere vores indsats p√• at skabe opm√¶rksomhed i lokalsamfundet. For at g√łre dette offentliggjorde vi f√łrst projektet og delte resultaterne af vores forskning samt forslag til foranstaltninger, der kunne afb√łde nogle af virkningerne af klimaforandringer til lokale enheder og det generelle samfund. Disse tiltag blev pr√¶senteret p√• et offentligt m√łde i Quarteira Autonomous Center. "Bevarelse af naturen, beskyttelse af naturomr√•der og landskaber, bevarelse af dyre- og plantearter og deres naturlige levesteder, opretholdelse af √łkologiske balancer og beskyttelse af naturressourcer mod alle former for nedbrydning er m√•l af offentlig interesse", i henhold til artikel 1 i lovdekret nr. 19/93 af 23. januar. P√• denne m√•de skal beskyttelsen af flodens og Almargem-lagunens √łkosystem garanteres af de kompetente myndigheder, og Tidens Vogtere s√łrgede for at g√łre dette meget klart. Ud fra ovenst√•ende st√•r det klart, at hele lagunens biodiversitet er ekstremt s√•rbar og afh√¶ngig af en god forvaltning af vandledningerne s√•vel som de omkringliggende ar-eer. Oprensning af vandlinjerne og ikke-byggeri opstr√łms kan v√¶re med til at afb√łde nogle af de virkninger af klimaforandringerne, der har kunnet m√¶rkes. Derfor udfordrede vi de lokale myndigheder til at deltage i en oprydningsaktion i vandlinjerne og lagunen, s√• vandlinjerne kunne blive renset og afvandet, og vi gjorde opm√¶rksom p√• behovet for at forhindre, at byomr√•det voksede.

Link til projektet:

https://planetalgarve.com/2019/03/24/alunos-de-quarteira-escolhem-a-lagoa-do-almargem-para-estudarem-as-alteracoes-climaticas/

Projektvideo

https://youtu.be/_t2H8AzIB_w


Projekter oprettes af teams, og de tager det fulde ansvar for de delte data.
‚Üź Alle projekter