Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her kan du finde de projekter, som vi har brug for din feedback på.

Climate Detectives (efterforskningskategori)

Team: MindLab Edu Klimateam

Grækenland 8 år gammel, 9 år gammel, 12 år gammel, 14 år gammel   9, 34, 23, 6 /

Projektets titel:

Καταγραφή κλιματικών παραμέτρων και σύγκριση με ιστορικά κλιματικά δεδομένα σε πόλεις της Ελλάδας

Forskningsspørgsmål

Πως μπορούμε να καταγράψουμε και να μελετήσουμε κλιματολογικές παραμέτρους όπως η θερμοκρασία ,η υγρασία και ο υετός; Οι παράμετροι αυτές έχουν μεταβληθεί με το πέρασμα τον ετών; και αν ναι πως επηρεάζονται απ' την κλιματική αλλαγή;

Identificer det lokale miljø/klimaproblem, du ønsker at undersøge.

Είμαστε μια ομάδα περισσότερων από 70 μαθητών από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη που συμμετέχουμε σε διαδικτυακά & Δια Ζώσης εργαστήρια STEAM & Προγραμματισμού.
Η υγρασία και κυρίως τα ποσοστά υετού μπορούν να αποτελέσουν δείκτες παρακολούθησης της ξηρασίας. Παράλληλα η θερμοκρασία είναι μια απ' τις βασικότερες παραμέτρους στην κλιματολογία όπως και μια πολύ σημαντική μεταβλητή στην κλιματική αλλαγή. Στόχος μας είναι να μετρηθούν οι προαναφερθείσες κλιματολογικές παράμετροι, να συγκριθούν με αντίστοιχες δορυφορικές μετρήσεις όπως και να διερευνηθεί η τάση τους την τελευταία πενταετία σε σχέση με τα αντίστοιχα κλιματολογικά δεδομένα. Για την επίτευξή των στόχων κάθε μαθητής θα δημιουργήσει στο σπίτι του έναν μετεωρολογικό σταθμό για να διεξαχθούν οι μετρήσεις και να καταγραφούν η θερμοκρασία και η υγρασία της περιοχής τους.

Projektets emne

Global opvarmning

Beskriv, hvordan du planlægger at undersøge det identificerede problem, og hvilke data du planlægger at analysere.

Πριν την διεξαγωγή των μετρήσεων θα προηγηθεί αναζήτηση σε βιβλιογραφία σχετική με τον καταλληλότερο τρόπο μέτρησης και καταγραφής της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Έπειτα, κάθε μαθητής θα δημιουργήσει έναν μετεωρολογικό σταθμό χρησιμοποιώντας το BBC Micro:bit και εξωτερικούς αισθητήρες. Μέσω του αυτοσχέδιου μετεωρολογικού σταθμού θα καταγράψουμε την υγρασία και την θερμοκρασία σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας ανά μία ώρα. Η ομάδα μεγαλύτερων μαθητών θα δημιουργήσει μετεωρολογικούς σταθμούς υψηλότερης ακρίβειας στην καταγραφή δεδομένων. Στη συνέχεια για τις αντίστοιχες ημέρες θα αναζητήσουμε και θα λάβουμε χάρτες από δορυφορικά δεδομένα για τις αντίστοιχες μετρούμενες παραμέτρους, ώστε να συγκριθούν με τις αντίστοιχες μετρήσεις μας. Έπειτα για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα θα αναζητήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που αφορούν τον υετό για την περίοδο αυτή . Τέλος για να κατανοήσουμε την κλιματική αλλαγή αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία και τον υετό θα συγκρίνουμε τις μέσες μηνιαίες και ετήσιες τιμές των τελευταίων 60 χρόνων με τις αντίστοιχες της τελευταίας 5ετίας για συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας. Τα στοιχεία αυτά θα αναζητηθούν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.


Din feedback

Ekspertfeedback Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåede problem et problem, som de studerende rent faktisk kan undersøge? Er det gennemførligt, realistisk? Forklar venligst hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klimaet/det lokale miljø beskrevet? Angiv om nødvendigt den bredere videnskabelige kontekst, som det identificerede problem tilhører.