Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Zespół MindLab Edu Climate

Grecja 8 lat, 9 lat, 12 lat, 14 lat   9, 34, 23, 6 /

Tytuł projektu:

Καταγραφή κλιματικών παραμέτρων και σύγκριση με ιστορικά κλιματικά δεδομένα σε πόλεις της Ελλάδας

Pytanie badawcze

Πως μπορούμε να καταγράψουμε και να μελετήσουμε κλιματολογικές παραμέτρους όπως η θερμοκρασία ,η υγρασία και ο υετός; Οι παράμετροι αυτές έχουν μεταβληθεί με το πέρασμα τον ετών; και αν ναι πως επηρεάζονται απ' την κλιματική αλλαγή;

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Είμαστε μια ομάδα περισσότερων από 70 μαθητών από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη που συμμετέχουμε σε διαδικτυακά & Δια Ζώσης εργαστήρια STEAM & Προγραμματισμού.
Η υγρασία και κυρίως τα ποσοστά υετού μπορούν να αποτελέσουν δείκτες παρακολούθησης της ξηρασίας. Παράλληλα η θερμοκρασία είναι μια απ' τις βασικότερες παραμέτρους στην κλιματολογία όπως και μια πολύ σημαντική μεταβλητή στην κλιματική αλλαγή. Στόχος μας είναι να μετρηθούν οι προαναφερθείσες κλιματολογικές παράμετροι, να συγκριθούν με αντίστοιχες δορυφορικές μετρήσεις όπως και να διερευνηθεί η τάση τους την τελευταία πενταετία σε σχέση με τα αντίστοιχα κλιματολογικά δεδομένα. Για την επίτευξή των στόχων κάθε μαθητής θα δημιουργήσει στο σπίτι του έναν μετεωρολογικό σταθμό για να διεξαχθούν οι μετρήσεις και να καταγραφούν η θερμοκρασία και η υγρασία της περιοχής τους.

Temat projektu

Globalne ocieplenie

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Πριν την διεξαγωγή των μετρήσεων θα προηγηθεί αναζήτηση σε βιβλιογραφία σχετική με τον καταλληλότερο τρόπο μέτρησης και καταγραφής της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Έπειτα, κάθε μαθητής θα δημιουργήσει έναν μετεωρολογικό σταθμό χρησιμοποιώντας το BBC Micro:bit και εξωτερικούς αισθητήρες. Μέσω του αυτοσχέδιου μετεωρολογικού σταθμού θα καταγράψουμε την υγρασία και την θερμοκρασία σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας ανά μία ώρα. Η ομάδα μεγαλύτερων μαθητών θα δημιουργήσει μετεωρολογικούς σταθμούς υψηλότερης ακρίβειας στην καταγραφή δεδομένων. Στη συνέχεια για τις αντίστοιχες ημέρες θα αναζητήσουμε και θα λάβουμε χάρτες από δορυφορικά δεδομένα για τις αντίστοιχες μετρούμενες παραμέτρους, ώστε να συγκριθούν με τις αντίστοιχες μετρήσεις μας. Έπειτα για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα θα αναζητήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που αφορούν τον υετό για την περίοδο αυτή . Τέλος για να κατανοήσουμε την κλιματική αλλαγή αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία και τον υετό θα συγκρίνουμε τις μέσες μηνιαίες και ετήσιες τιμές των τελευταίων 60 χρόνων με τις αντίστοιχες της τελευταίας 5ετίας για συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας. Τα στοιχεία αυτά θα αναζητηθούν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.