Projekty Climate Detectives 2018-2019

Téma projektu: Znečištění ovzduší

Název projektu: Nós e o Ambiente

Tým: Detektory do klimatu

2018-2019   Colégio de Santa Clara   Angra do Heroísmo   Portugalsko   18 Věk studenta: 8-9


Shrnutí projektu

Náš projekt se zaměřil na dva problémy, sběr tuhého odpadu ze dvou tepen našeho města a sčítání vozidel v ulici Rua Direita v Angra do Heroísmo. Každých čtrnáct dní jsme se vydávali na obě zmíněné tepny a prováděli sčítání vozidel a osob, které se na nich pohybovaly, a také jsme sbírali pevný odpad, který jsme na zmíněných tepnách našli. Tyto dva problémy se týkaly odpadků vystavených na ulicích a znečištění, které auta vysílají do našeho životního prostředí.

Hlavní výsledky

Na úrovni tuhého odpadu jsme zjistili, že naše tepny jsou mimořádně čisté (nalezených zbytků bylo málo a ty, které jsme našli, byly uprostřed kamenů chodníku, což bylo obtížné odstranit), velmi chválené turisty (máme písemné zprávy), na úrovni vozidel jsme si všimli, že vozidla zpravidla jezdí pouze s jedním cestujícím, přičemž málo vozidel jezdí s maximální kapacitou. Jestliže v případě odpadů byly výsledky velmi pozitivní, v případě vozidel je totiž oběh většiny vozů pouze s jednou osobou krajně negativní.

Opatření na zmírnění problému

V rámci akcí na zmírnění zjištěných problémů jsme v našich osvětových akcích rozdávali letáky, používali jsme zelená trička (barva životního prostředí) s nápisy negativních akcí zakázaných studenty, ukazovali jsme plakáty a nápisy STOP (namalované studenty V naší poslední osvětové kampani jsme se přesunuli do elektromobilů, hybridy a Plug In (k dispozici byl místní stánek, který nám poskytl auta pro tuto osvětovou kampaň), abychom zvýšili povědomí o používání tohoto typu vozidel, protože jsou šetrnější k životnímu prostředí, a nakonec jsme v rámci naší třídy vytvořili systém střídání stopařů pro mimoškolní aktivity, takže místo toho, aby na stejné místo jela 4 auta, jelo jedno s maximální kapacitou. Nakonec jsme 22. května 2019 prezentovali náš projekt na radnici města Angra do Heroísmo před zaplněným sálem.


Projekty vytvářejí týmy a přebírají plnou odpovědnost za sdílená data.
← Všechny projekty