Projekty Climate Detectives 2018-2019

Téma projektu: Odpady

Název projektu: A co odpad?

Tým: Elise Boelens

2018-2019   Institut Saint-Louis (Brusel)   Bruxelles   Belgie   42 Věk studenta: 10-11


Shrnutí projektu

- Sbírali jsme odpadky ze školního dvora. Výsledek: 4 kilogramy odpadků na konci týdne! - Promítali jsme jim různé fotografie a videa z celého světa, aby viděli, jaký dopad má odpad na klima (například nové odpadové kontinenty). - Žáci navrhli namalovat na školním dvoře kresby, které by ostatní žáky povzbudily ke snížení spotřeby odpadu (kolibřík symbolizuje, že každý - i malý - čin se počítá). - Poslali jsme dopis starostovi města Bruselu s prosbou, aby nám nabídl malé krabičky, do kterých bychom mohli dávat svačiny bez obalu, aby už neznečišťovaly školní dvůr/planetu. - Vědkyně specializující se na odpadové hospodářství nám vysvětlila svou práci a odpovídala na otázky studentů prostřednictvím videokonference.

Hlavní výsledky

- Žáci ve třídě výrazně snižují produkci odpadu: někteří si připravují vlastní svačiny, jiní si berou krabičky s menším množstvím jednotlivých obalů. Každý tak přispívá k ochraně přírody. - Vedení školy tento problém vnímá a chce nás v našem přístupu podpořit. Od příštího roku musí být svačiny ovocné. Veškerý organický odpad bude putovat na kompost v dosahu dětí. - Stále čekáme na odpověď starosty na naši žádost..... Pokračování!

Opatření na zmírnění problému

- Upozorněte studenty, že by již neměli vyhazovat odpadky na školní dvůr a/nebo výrazně omezit množství obalů nalezením alternativ. - Umožněte studentům převzít odpovědnost za tento problém a vytvářet nápady na jeho řešení.


Projekty vytvářejí týmy a přebírají plnou odpovědnost za sdílená data.
← Všechny projekty