Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her kan du finde de projekter, som vi har brug for din feedback pĂĽ.

Climate Detectives (efterforskningskategori)

Team: Greenday

Østrig 14 ür gammel   5 / 2

Projektets titel:

Østrigs klimatiske udfordringer

Forskningsspørgsmül

Analysis on Austria’s carbon dioxide and methane emissions, the effects of climate change on tourism and geofactors, and the long-term parameters of lakes in Austria

Identificer det lokale miljø/klimaproblem, du ønsker at undersøge.

This study investigates Austria’s climatic challenges, focusing on carbon dioxide and methane emissions, their seasonal and human-driven correlations, and strategies to reduce the carbon footprint of schools. Through analysis of emission data, we identify key emitters of greenhouse gases and propose mitigation measures.
Additionally, we examine the impact of climate change on geofactors and tourism, revealing how shifting climate patterns reshape environments and pose challenges to biodiversity and travel destinations.
Furthermore, we analyze long-term measurements of Austrian lakes, including water levels, precipitation, and temperature variations. Our findings indicate temporal fluctuations in water levels, increasing water temperatures, and instances of lake desiccation.
Drawing on literature research and data from ground stations and satellites, our study not only provides insights into the current state of Austria’s environmental challenges, but also offers actionable solutions to address climate change challenges at both national and educational levels.

Projektets emne

Global opvarmning

Beskriv, hvordan du planlÌgger at undersøge det identificerede problem, og hvilke data du planlÌgger at analysere.

Our study includes a lot of literature research and analyses. We conducted these analyses on datasets gathered from across Austria. These datasets encompassed information from diverse sources, including our school’s weather station, measuring devices operated by the European Space Agency (ESA), and hydrographical centers located in Lower Austria, Carinthia, and Upper Austria. Statistical analyses were performed using Excel, as well as programming languages such as Python and SAS.


Din feedback

Ekspertfeedback Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslüede problem et problem, som de studerende rent faktisk kan undersøge? Er det gennemførligt, realistisk? Forklar venligst hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klimaet/det lokale miljø beskrevet? Angiv om nødvendigt den bredere videnskabelige kontekst, som det identificerede problem tilhører.