Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Greenday

Austria 14 lat   5 / 2

Tytuł projektu:

Wyzwania klimatyczne w Austrii

Pytanie badawcze

Analiza emisji dwutlenku węgla i metanu w Austrii, wpływu zmian klimatu na turystykę i geofaktory oraz długoterminowych parametrów jezior w Austrii

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

This study investigates Austria’s climatic challenges, focusing on carbon dioxide and methane emissions, their seasonal and human-driven correlations, and strategies to reduce the carbon footprint of schools. Through analysis of emission data, we identify key emitters of greenhouse gases and propose mitigation measures.
Additionally, we examine the impact of climate change on geofactors and tourism, revealing how shifting climate patterns reshape environments and pose challenges to biodiversity and travel destinations.
Furthermore, we analyze long-term measurements of Austrian lakes, including water levels, precipitation, and temperature variations. Our findings indicate temporal fluctuations in water levels, increasing water temperatures, and instances of lake desiccation.
Drawing on literature research and data from ground stations and satellites, our study not only provides insights into the current state of Austria’s environmental challenges, but also offers actionable solutions to address climate change challenges at both national and educational levels.

Temat projektu

Globalne ocieplenie

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Our study includes a lot of literature research and analyses. We conducted these analyses on datasets gathered from across Austria. These datasets encompassed information from diverse sources, including our school’s weather station, measuring devices operated by the European Space Agency (ESA), and hydrographical centers located in Lower Austria, Carinthia, and Upper Austria. Statistical analyses were performed using Excel, as well as programming languages such as Python and SAS.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.