Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her kan du finde de projekter, som vi har brug for din feedback på.

Climate Detectives (efterforskningskategori)

Team: Klimatspanarna 4B, Vikingaskolan

Sverige 10 år gammel   23 / 11

Projektets titel:

Vega, der har skogen fått ge vika för byggnader.

Forskningssp√łrgsm√•l

Hur påverkas miljön och jorden av att avverka skog för att istället bygga byggnader och asfaltsvägar?

Identificer det lokale milj√ł/klimaproblem, du √łnsker at unders√łge.

Vi anser att Haninge kommun har byggt mycket i staden Vega och skogen har fått ge vika för byggnader, asfaltsvägar och en pendeltågstation. Vi vill undersöka hur husbygge påverkar miljön och de globala målen, bidrar till utsläpp av växthusgaser och även förbrukar mycket naturresurser. Vi vill dessutom poängtera för kommunen nackdelarna med avverkning av skog som leder till allvarliga konsekvenser för vår hela planet.

Projektets emne

Afskovning

Beskriv, hvordan du planl√¶gger at unders√łge det identificerede problem, og hvilke data du planl√¶gger at analysere.

Vi ska besöka och undersöka bostadsområdet Vega som har påverkats under alla dessa år pga. byggandet. Vi ska även undersöka om bygget av hundratals bostäder har även påverkat trafiken i Haninge. Vi anser att de långa köerna i trafiken orsakar utsläpp av bilavgaser som i sin tur påverkar klimatet. Vi kommer att göra i grupper fältstudier, använda oss av satellitbilder som visar Vega före och nu, intervjua Haningeborna/ Vegaborna om de håller med att avskogning i Vega påverkar klimatet. Målet är att samla på olika data som bevisar att avskogning i Vega påverkar de globala målen och jorden.


Din feedback

Ekspertfeedback Fase 1 - 2023-2024
Er det foresl√•ede problem et problem, som de studerende rent faktisk kan unders√łge? Er det gennemf√łrligt, realistisk? Forklar venligst hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klimaet/det lokale milj√ł beskrevet? Angiv om n√łdvendigt den bredere videnskabelige kontekst, som det identificerede problem tilh√łrer.