Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Klimatspanarna 4B, Vikingaskolan

Szwecja 10 lat   23 / 11

Tytuł projektu:

Vega, där skog har fått ge vika för byggnader.

Pytanie badawcze

W jaki sposób miljön i jorden są w stanie poradzić sobie z byggnaderem i asfaltsvägar?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Vi anser att Haninge kommun har byggt mycket i staden Vega och skogen har fått ge vika för byggnader, asfaltsvägar och en pendeltågstation. Vi will undersöka hur husbygge påverkar miljön och de global målen, bidrar till utsläpp av växthusgaser och även förbrukar mycket naturresurser. W ten sposób możemy pomóc naszym społecznościom w osiągnięciu lepszych wyników w zakresie ochrony naszej planety.

Temat projektu

Wylesianie

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Vi ska besöka och undersöka bostadsområdet Vega som har påverkats under all dessa år pga. byggandet. Vi ska även undersöka om bygget av hundratals bostäder har även påverkat trafiken i Haninge. Vi anser att de långa köerna i trafiken orsakar utsläpp av bilavgaser som i sin tur påverkar klimatet. Vi kommer att göra in grupper fältstudier, använda oss av satellitbilder som visar Vega före och nu, intervjua Haningeborna/ Vegaborna om de håller med att avskogning i Vega påverkar klimatet. Najważniejsze jest to, aby spróbować znaleźć inne dane, które świadczą o tym, że awaria w Vega wpływa na globalne ocieplenie i jorden.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.