Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her kan du finde de projekter, som vi har brug for din feedback på.

Climate Detectives (efterforskningskategori)

Team: Ήρωες της Ανακύκλωσης

Grækenland 9 år gammel   17 / 0

Projektets titel:

Οι Σούπερ Ήρωες ανακυκλώνουν…

Forskningsspørgsmål

Το ερευνητικό ερώτημα που τίθεται είναι πως συμβάλλει η ανακύκλωση στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και πως μέσα από την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων προστατεύεται το κλίμα και το περιβάλλον.

Identificer det lokale miljø/klimaproblem, du ønsker at undersøge.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα κλιματικό πρόβλημα που απασχολεί τον πλανήτη. Πιο συγκεκριμένα η ομάδα μας θα ασχοληθεί με την ανακύκλωση και πως αυτή θα βοηθήσει στην προστασία του περιβαλλοντος και του κλίματος στην επιφάνεια της γης.

Projektets emne

Luftforurening

Beskriv, hvordan du planlægger at undersøge det identificerede problem, og hvilke data du planlægger at analysere.

Din feedback

Ekspertfeedback Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåede problem et problem, som de studerende rent faktisk kan undersøge? Er det gennemførligt, realistisk? Forklar venligst hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klimaet/det lokale miljø beskrevet? Angiv om nødvendigt den bredere videnskabelige kontekst, som det identificerede problem tilhører.