Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Ήρωες της Ανακύκλωσης

Grecja 9 lat   17 / 0

Tytuł projektu:

Οι Σούπερ Ήρωες ανακυκλώνουν...

Pytanie badawcze

Το ερευνητικό ερώτημα που τίθεται είναι πως συμβάλλει η ανακύκλωση στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και πως μέσα από την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων προστατεύεται το κλίμα και το περιβάλλον.

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα κλιματικό πρόβλημα που απασχολεί τον πλανήτη. Πιο συγκεκριμένα η ομάδα μας θα ασχοληθεί με την ανακύκλωση και πως αυτή θα βοηθήσει στην προστασία του περιβαλλοντος και του κλίματος στην επιφάνεια της γης.

Temat projektu

Zanieczyszczenie powietrza

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.