Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her kan du finde de projekter, som vi har brug for din feedback på.

Climate Detectives (efterforskningskategori)

Team: ResurgeLake Protectors

Grækenland 14 år gammel   15 / 7

Projektets titel:

Η λίμνη Δοϊράνη, Το Αύριο Μας. Μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην λίμνη Δοϊράνη.

Forskningsspørgsmål

Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη βιοποικιλότητα, τη στάθμη υ τωνδάτων και την υγεία της λίμνης Δοϊράνη στον νομό Κιλκίς;

Identificer det lokale miljø/klimaproblem, du ønsker at undersøge.

Η λίμνη Δοϊράνη στον νομό Κιλκίς αντιμετωπίζει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Εκτεταμένες περίοδοι ξηρασίας επηρέασαν τη στάθμη των υδάτων, ενώ ανεπαρκείς βροχοπτώσεις προκαλούν ανεπαρκείς ροές νερού. Η αλλαγή του κλίματος επηρέασε επίσης τη βιοποικιλότητα, με εκλεκτικά είδη ψαριών να χάνονται κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλής στάθμης νερού. Η σημαντική μείωση του αριθμού των ψαράδων στη λίμνη Δοϊράνη αποτελεί σοβαρή απειλή για την τοπική οικονομία και το παραδοσιακό επάγγελμα, καθώς η μείωση της παραγωγής ψαριών και η έλλειψη ενδιαφέροντος για το επάγγελμα του ψαρά αποτελούν τις κύριες αιτίες αυτής της ανησυχητικής τάσης. Η έρευνά μας αποσκοπεί στο να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη λίμνη, επικεντρώνοντας στον ανάλυση του πώς αυτές οι μεταβολές επηρεάζουν τον τοπικό οικοσύστημα και την ανθρώπινη κοινότητα. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για τη διαχείριση και την προστασία της λίμνης, καθώς και η προώθηση βιώσιμων προσεγγίσεων για την αναζωογόνηση του επαγγέλματος των ψαράδων και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Projektets emne

Floder og søer

Beskriv, hvordan du planlægger at undersøge det identificerede problem, og hvilke data du planlægger at analysere.

Για να διερευνήσουμε το πρόβλημα της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στη λίμνη Δοϊράνη, σχεδιάζουμε μια πολυδιάστατη έρευνα, ενσωματώνοντας διάφορα πεδία έρευνας και συλλέγοντας ποικίλα δεδομένα. Θα προβούμε σε μετρήσεις της στάθμης νερού, της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων. Παράλληλα, θα διενεργήσουμε βιολογικές αξιολογήσεις για να αξιολογήσουμε την κατάσταση και την υγεία της βιοποικιλότητας στη λίμνη Δοϊράνη. Επιπλέον, θα προχωρήσουμε σε συνεντεύξεις με τους ψαράδες για να κατανοήσουμε την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή ψαριών. Η ανάλυση των δεδομένων θα επιτρέψει την αναγνώριση των τάσεων και των συνδέσεων μεταξύ των παραμέτρων, ενώ οι πληροφορίες από τις συνεντεύξεις θα προσφέρουν πρακτική προοπτική. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα μας επιτρέψει να αντιληφθούμε ενδελεχώς τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις και να διαμορφώσουμε προτάσεις για τη βιώσιμη διαχείριση της λίμνης.


Din feedback

Ekspertfeedback Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåede problem et problem, som de studerende rent faktisk kan undersøge? Er det gennemførligt, realistisk? Forklar venligst hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klimaet/det lokale miljø beskrevet? Angiv om nødvendigt den bredere videnskabelige kontekst, som det identificerede problem tilhører.