Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: ResurgeLake Protectors

Grecja 14 lat   15 / 7

Tytuł projektu:

Η λίμνη Δοϊράνη, Το Αύριο Μας. Μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην λίμνη Δοϊράνη.

Pytanie badawcze

Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη βιοποικιλότητα, τη στάθμη των υδάτων και την υγεία της λίμνης Δοϊράνη στον νομό Κιλκίς;

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Η λίμνη Δοϊράνη στον νομό Κιλκίς αντιμετωπίζει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Εκτεταμένες περίοδοι ξηρασίας επηρέασαν τη στάθμη των υδάτων, ενώ ανεπαρκείς βροχοπτώσεις προκαλούν ανεπαρκείς ροές νερού. Η αλλαγή του κλίματος επηρέασε επίσης τη βιοποικιλότητα, με εκλεκτικά είδη ψαριών να χάνονται κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλής στάθμης νερού. Η σημαντική μείωση του αριθμού των ψαράδων στη λίμνη Δοϊράνη αποτελεί σοβαρή απειλή για την τοπική οικονομία και το παραδοσιακό επάγγελμα, καθώς η μείωση της παραγωγής ψαριών και η έλλειψη ενδιαφέροντος για το επάγγελμα του ψαρά αποτελούν τις κύριες αιτίες αυτής της ανησυχητικής τάσης. Η έρευνά μας αποσκοπεί στο να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη λίμνη, επικεντρώνοντας στον ανάλυση του πώς αυτές οι μεταβολές επηρεάζουν τον τοπικό οικοσύστημα και την ανθρώπινη κοινότητα. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για τη διαχείριση και την προστασία της λίμνης, καθώς και η προώθηση βιώσιμων προσεγγίσεων για την αναζωογόνηση του επαγγέλματος των ψαράδων και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Temat projektu

Rzeki i jeziora

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Για να διερευνήσουμε το πρόβλημα της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στη λίμνη Δοϊράνη, σχεδιάζουμε μια πολυδιάστατη έρευνα, ενσωματώνοντας διάφορα πεδία έρευνας και συλλέγοντας ποικίλα δεδομένα. Θα προβούμε σε μετρήσεις της στάθμης νερού, της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων. Παράλληλα, θα διενεργήσουμε βιολογικές αξιολογήσεις για να αξιολογήσουμε την κατάσταση και την υγεία της βιοποικιλότητας στη λίμνη Δοϊράνη. Επιπλέον, θα προχωρήσουμε σε συνεντεύξεις με τους ψαράδες για να κατανοήσουμε την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή ψαριών. Η ανάλυση των δεδομένων θα επιτρέψει την αναγνώριση των τάσεων και των συνδέσεων μεταξύ των παραμέτρων, ενώ οι πληροφορίες από τις συνεντεύξεις θα προσφέρουν πρακτική προοπτική. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα μας επιτρέψει να αντιληφθούμε ενδελεχώς τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις και να διαμορφώσουμε προτάσεις για τη βιώσιμη διαχείριση της λίμνης.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.