Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her kan du finde de projekter, som vi har brug for din feedback pĂĽ.

Climate Detectives (efterforskningskategori)

Team: Pisa Paxi

Italien 10 ür gammel   17 / 11

Projektets titel:

iagttagelse af den smeltende is

Forskningsspørgsmül

Hvordan klimaet pĂĽvirker isafsmeltningen

Identificer det lokale miljø/klimaproblem, du ønsker at undersøge.

Vi vil undersøge afsmeltningen af Colombias gletsjer.

Projektets emne

Klimaforandringer

Beskriv, hvordan du planlÌgger at undersøge det identificerede problem, og hvilke data du planlÌgger at analysere.

1) Hvad pĂĽvirker det stigende havniveau mest: landis eller havis? (eksperiment)
2) Hvor smelter isen hurtigst? I havis eller landis (eksperiment)?
3) Eo-observation af, hvor meget Colombias gletsjer er smeltet i løbet af fem ür (2019-2024)


Din feedback

Ekspertfeedback Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslüede problem et problem, som de studerende rent faktisk kan undersøge? Er det gennemførligt, realistisk? Forklar venligst hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klimaet/det lokale miljø beskrevet? Angiv om nødvendigt den bredere videnskabelige kontekst, som det identificerede problem tilhører.