Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Buburuzele istețe

Rumänien 12 år gammal   5 / 2

Projektets titel:

KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS INVERKAN PÅ VÄXTLIGHETEN

Forskningsfråga

FINNS DET ETT SAMBAND MELLAN KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH VEGETATIONENS UTSEENDE UNDER PERIODEN 1-9 MARS I DAMBUL ROTUND DISTRICT, CLUJ-NAPOCA, CLUJ COUNTY, RUMÄNIEN?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

In this study, we try to investigate if the phenomenon of snowdrops blooming earlier than March 1st is related to global temperature warming. We studied the evolution of the average temperature of March over a longer period. The students measured the temperature between March 1-9, 2024, and then searched for satellite images of the vegetation of the Dambul Rotund area, Cluj-Napoca using the Sentinel Hub E O Browser, Education platform.tudy we try to investigate if the phenomenon of snowdrops blooming earlier than March 1st is related to global temperature warming

Ämne för projektet

Global uppvärmning

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

In this study, we try to investigate if the phenomenon of snowdrops blooming earlier than March 1st is related to global temperature warming. We studied the evolution of the average temperature of March over a longer period. The students measured the temperature between March 1-9, 2024, and then searched for satellite images of the vegetation of the Dambul Rotund area, Cluj-Napoca using the Sentinel Hub E O Browser, Education platform.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.