Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Xander och Nick

Belgien 16 år gammal, 17 år gammal   1, 1 / 0

Projektets titel:

Hur kan vi skydda vår skola från översvämningar?

Forskningsfråga

Hur kan vi skydda vår skola från översvämningar och vad är vattengenomsläppligheten på vår skolgård?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

In this investigation we wanted to see how we can protect our school from floods and what the water permeability is on our school grounds. We chose this topic to investigate because a few years ago there was a huge flood in our country namely in Wallonia, located in the south of Belgium. In 2023 the “Westhoek” also flooded. The “Westhoek” lies in the northwest of Belgium. In the (near) future, floods are likely to occur closer to our school, that’s why we wanted to investigate how to protect our school from flooding.

Ämne för projektet

Översvämningar och torka

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.