Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Skyddar miljön

Portugal 13 år gammal   20 / 10

Projektets titel:

Efeito dos substâncias poluentes

Forskningsfråga

Hur ser koncentrationen av poluenta gaser ut i Valadares och hur kan den påverka liv och miljö?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Pretende-se investigar o nível de poluição de gases prejudiciais ao ambiente e seres vivos, nomeadamente, o metano, o monóxido de carbono e o formaldeído.

Ämne för projektet

Luftföroreningar

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

1ªFase Organização – Elaboração de grupos de trabalho

2ªFase Execução – Pesquisa da informação no EOBrowser. Elaboração de tabelas com os dados da concentração do gás poluente pesquisado. Elaboração de gráficos com os dados. Análise dos dados obtidos e elaboração das conclusões, dando resposta aos objetivos.

3ª Fase Avaliação – Os grupos irão apresentar os trabalhos à turma. Caso haja necessidade serão propostas sugestões/estratégias para ajudar a resolver os problemas ambientais que se detetarem.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.