Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: ΠΟΥΜΑ

Grekland 6 år och yngre   19 / 8

Projektets titel:

κλιματική αλλαγή

Forskningsfråga

Ποιές συνήθειες πρέπει να αλλάξουμε, ώστε να περιορίσουμε την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου;

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Έχουμε μελετήσει ήδη το φαινόμενο του θερμοκηπιου, μάθαμε τι είναι, πώς δημιουργείται και ποιές είναι οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Θέλουμε τώρα να διερευνήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να περιοριστεί το πρόβλημα. Ποιές συνήθειές μας πρέπει να τροποποιήσουμε;

Ämne för projektet

Global uppvärmning

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Θα αναζητήσουμε πληροφορίες σε βιβλία και στο διαδίκτυο, θα κάνουμε δραστηριό΄τητες ρομποτικής και θα παίξουμε σχετικό επιτραπέζιο παιχνίδι.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.