Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Test Test ESERO Be VL

19 år gammal   5 / 3

Projektets titel:

Tester de tester de test

Forskningsfråga

Hur kan jag anpassa ett ingivet projekt?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

En leerkracht wilde een ingediend project aanpassen, maar kreeg een foutmelding. I samband med detta är det inlämnade projektet onvolledig.

Ämne för projektet

Städer

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Först gick jag själv en nep forskningsprojekt indienen. Därefter försökte jag få det att passera.
Om det inte heller känns bra för mig, kan jag ställa frågor till ESA.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.