Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Från is till kust

Belgien 15 år gammal   4 / 2

Projektets titel:

hur kan vi bromsa avsmältningen av isarna?

Forskningsfråga

Vilka konsekvenser får issmältningen vid polerna, för den belgiska kusten och för vattennivån, och vad kan samhället göra för att skydda hotade områden?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

We want to investigate the factors that contribute to the melting of the icecaps and the rising of the icecaps.

Ämne för projektet

Snö, is och permafrost

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.