Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: TORRELLO

Spanien 14 år gammal   16 / 10

Projektets titel:

Klimatförändringarnas ekonomiska konsekvenser

Forskningsfråga

¿Är klimatförändringen ett miljöproblem eller kommer den att påverka vår ekonomi i en nära förestående framtid?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Queremos relacionar el cambio climático con su impacto económico, y para ello nos hemos dividido en tres grupos, cada uno investigará un sector concreto.

El primer grupo investigará los incendios forestales en las zonas rurales y como afecta a su economía, por medio de la bajada del turismo por causa de éstos.

I det andra fallet undersöks den ökade frekvensen av danas o gota fría på grund av klimatförändringarna och dess motsvarande effekt på ekonomin.

Den tredje gruppen undersöker klimatförändringarnas inverkan på det lokala jordbruket och hur det påverkar ekonomin.

Ämne för projektet

Klimatförändringar

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Cada grupo investigará su tema de una forma diferente a partir de medidas en tierra, imágenes en satélite...

El primer grupo tiene pensado visitar zonas de nuestra provincia, Castellón, recientemente abrasadas por incendios forestales, hablar con personas afectadas por éstos, tomar muestras de tierra, y examinar datos sobre la frecuencia de los incendios.

El segundo grupo utilizará varias fuentes meteorológicas proporcionadas por la ESA, AEMET y otras fuentes para conseguir averiguar la frecuencia e intensidad de las danas que cayeron en nuestra zona, al hacer esto, también determinaran si ha aumentado la cantidad e intensidad de estas, además de las causas y consecuencias si lo anterior es cierto.

Den tredje gruppen kommer att samtala med lokala jordbrukskooperativ och med familjer som arbetar inom jordbrukssektorn, för att få reda på om de påverkats av klimatförändringarna, och dessutom kommer de att ta del av artiklar om ämnet.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.