Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Βαρεμένοι Γεωερευνητές

Grekland 12 år gammal   11 / 10

Projektets titel:

Η λίμνη Κάρλα και η κακοκαιρία Ντάνιελ

Forskningsfråga

Πως μπορούν τα δορυφορικά δεδομένα να συμβάλλουν στα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της λίμνης Κάρλας;

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Η λίμνη Κάρλα στην περιοχή της Θεσσαλίας, είχε αποξηραθεί τη δεκαετία του 1960. Μετά από το έντονο καιρικό σύστημα Daniel, στις αρχές του Σεπτέμβριου 2023, η περιοχή δέχθηκε τεράστιες ποσότητες ομβρίων υδάτων, που αντιστοιχούν σε ποσότητα μεγαλύτερη της τριετίας. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα η λίμνη να επανέλθει στην αρχική της έκταση, καθιστώντας την προσωρινά, τη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδος, με δεύτερη την Τριχωνίδα. Απόρροια αυτού ήταν η κάλυψη μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, οι οποίες συνεχίζουν να βρίσκονται, μέχρι και τις αρχές του 2024, κάτω από το νερό. Στην παρούσα εργασία, εκτός από την ανασκόπηση της ιστορίας της λίμνης Κάρλας, θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε το μέγεθος της καταστροφής. Για αυτό το λόγο θα εκμεταλλευθούμε δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν πριν και μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ .

Ämne för projektet

Extremt väder

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Η μεθοδολογία υλοποίησης περιλαμβάνει την χρήση του λογισμικού θέασης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων, ΕΟ browser. Μέσα από το λογισμικό αυτό σε πρώτη φάση θα γίνει προσπάθεια καθορισμού του γεωπεριβάλλοντος της αρχικής περιοχής, όπως η αποτύπωση του υδρογραφικού δικτύου, της έκτασης πρασίνου, των χρήσεων γης.
Σε 2η φάση, μέσω της διαχρονικής δορυφορικής παρατήρησης της ευρύτερης περιοχής θα παρατηρήσουμε εικόνες πριν και μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ και θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με διάφορους δείκτες.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.