Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Colegio Magdalena

Spanien 15 år gammal   15 / 5

Projektets titel:

Väktare på marken

Forskningsfråga

¿ Vilka data och strategier är de mest effektiva för att skydda och återställa nedbrutna sulor i Europa, med tanke på deras inverkan på begränsningen av klimatförändringarna och bevarandet av den biologiska mångfalden?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Nedbrytningen av marken, utsläppen av gaser med inverterande effekt och minskningen av den biologiska mångfalden i samband med klimatförändringarna.

Ämne för projektet

Jordbruk

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Det lokala miljö- och klimatproblemet som vi vill undersöka handlar om sambandet mellan nedbrytningen av marken, utsläppen av gaser med inverterande effekt och minskningen av den biologiska mångfalden i samband med klimatförändringarna. Nedbrytningen av marken försämrar ekosystemens förmåga att tillhandahålla viktiga tjänster, såsom ett hållbart jordbruk och absorption av koldioxid. Detta bidrar i sin tur till en ökning av utsläppen av gaser med inverterande effekt, vilket förvärrar klimatförändringarna. Dessutom har förlusten av biologisk mångfald en negativ inverkan på ekosystemens motståndskraft mot klimatförändringarna. Esta investigación busca comprender las interacciones y buscar soluciones integradas para abordar estos desafíos ambientales y climáticos locales.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.