Dobrodošli na strokovni nadzorni plošči Climate Detectives!

Tukaj najdete projekte, za katere potrebujemo vaše povratne informacije.

Podnebni detektivi (kategorija preiskav)

Ekipa: Xander in Nick

Belgija 16 let, 17 let   1, 1 / 0

Naslov projekta:

Kako lahko šolo zaščitimo pred poplavami?

Raziskovalno vprašanje

Kako lahko šolo zaščitimo pred poplavami in kakšna je prepustnost za vodo na šolskem zemljišču?

Določite lokalni okoljski/podnebni problem, ki ga želite raziskati.

In this investigation we wanted to see how we can protect our school from floods and what the water permeability is on our school grounds. We chose this topic to investigate because a few years ago there was a huge flood in our country namely in Wallonia, located in the south of Belgium. In 2023 the “Westhoek” also flooded. The “Westhoek” lies in the northwest of Belgium. In the (near) future, floods are likely to occur closer to our school, that’s why we wanted to investigate how to protect our school from flooding.

Tema projekta

Poplave in suše

Opišite, kako nameravate raziskati opredeljeni problem in katere podatke nameravate analizirati.

Vaše povratne informacije

Povratne informacije strokovnjakov Faza 1 - 2023-2024
Ali je predlagani problem problem, ki ga lahko učenci dejansko raziščejo? Ali je izvedljiv, realističen? Pojasnite, zakaj ali zakaj ne. Ali je povezava s podnebjem/lokalnim okoljem izdelana? Po potrebi navedite širši znanstveni kontekst, v katerega spada opredeljeni problem.