Dobrodošli na strokovni nadzorni plošči Climate Detectives!

Tukaj najdete projekte, za katere potrebujemo vaše povratne informacije.

Podnebni detektivi (kategorija preiskav)

Ekipa: DLS Waterford

Irska 16 let   2 /

Naslov projekta:

Podnebni/okoljski vpliv gradnje na kakovost rečne vode

Raziskovalno vprašanje

Kakšni so učinki gradbenega projekta North Quays na kakovost vode v reki Suir in ali ima lahko vpliv na okolje.

Določite lokalni okoljski/podnebni problem, ki ga želite raziskati.

What we are aiming to investigate is the construction of the North Quays and what effects it may possibly be having on water quality and the aquatic life.
We are going to find this out by conducting numerous tests that will hopefully give us an outcome we are happy with. We also want to see if it could potentially cause rain to become more acidic if there is a rise in pH in the water.

Tema projekta

Podnebne spremembe

Opišite, kako nameravate raziskati opredeljeni problem in katere podatke nameravate analizirati.

We plan to investigate this problem by:
Conducting routine testing on different points of the River Suir, we will be testing the pH of the water, carrying out dissolved oxygen testing, total dissolved and suspended solids tests and also recording the temperatures of each sample we take on-site.
We will firstly collect our samples using glass jars at the following locations, (two locations before the bridge), Polerone Quay Mooncoin, Newarthill slip, (two locations after the bridge) Waterford Castle and Neptune Marina.
We will take our samples back to the school labs for further testing (e.g) pH/dissolved oxygen.


Vaše povratne informacije

Povratne informacije strokovnjakov Faza 1 - 2023-2024
Ali je predlagani problem problem, ki ga lahko učenci dejansko raziščejo? Ali je izvedljiv, realističen? Pojasnite, zakaj ali zakaj ne. Ali je povezava s podnebjem/lokalnim okoljem izdelana? Po potrebi navedite širši znanstveni kontekst, v katerega spada opredeljeni problem.