Dobrodošli na strokovni nadzorni plošči Climate Detectives!

Tukaj najdete projekte, za katere potrebujemo vaše povratne informacije.

Podnebni detektivi (kategorija preiskav)

Ekipa: Od ledu do obale

Belgija 15 let   4 / 2

Naslov projekta:

kako lahko upočasnimo taljenje ledenih pokrovov?

Raziskovalno vprašanje

Kakšne so posledice taljenja ledu na polih, na belgijski obali in na vodni gladini ter kaj lahko družba stori za zaščito ogroženih območij?

Določite lokalni okoljski/podnebni problem, ki ga želite raziskati.

We want to investigate the factors that contribute to the melting of the icecaps and the rising of the icecaps.

Tema projekta

Sneg, led in permafrost

Opišite, kako nameravate raziskati opredeljeni problem in katere podatke nameravate analizirati.

Vaše povratne informacije

Povratne informacije strokovnjakov Faza 1 - 2023-2024
Ali je predlagani problem problem, ki ga lahko učenci dejansko raziščejo? Ali je izvedljiv, realističen? Pojasnite, zakaj ali zakaj ne. Ali je povezava s podnebjem/lokalnim okoljem izdelana? Po potrebi navedite širši znanstveni kontekst, v katerega spada opredeljeni problem.