Dobrodošli na strokovni nadzorni plošči Climate Detectives!

Tukaj najdete projekte, za katere potrebujemo vaše povratne informacije.

Podnebni detektivi (kategorija preiskav)

Ekipa: 7. razred

Italija 12 let   16 / 9

Naslov projekta:

Podnebne spremembe in jezero Albano

Raziskovalno vprašanje

Kako podnebje vpliva na gladino jezera Albano? Ali obstaja posebna povezava z gozdnimi požari?

Določite lokalni okoljski/podnebni problem, ki ga želite raziskati.

S spreminjanjem temperature in padavin se spreminja tudi gladina jezera Albano. Jezero Albano je tudi rezervoar vode za letala Canadair, ki se borijo z lokalnimi gozdnimi požari.

Tema projekta

Reke in jezera

Opišite, kako nameravate raziskati opredeljeni problem in katere podatke nameravate analizirati.

Uporabite satelitske podatke za izris premera jezera vzdolž določene črte v odvisnosti od leta (lahko tudi pogosteje, če podatki to dopuščajo, da si ogledate sezonske spremembe gladine jezera. Določite podatke o povprečnih temperaturah v enakih časovnih intervalih za isto območje.

Opravite Fermijev izračun možnega vpliva gozdnih požarov na gladino jezera in po potrebi povežite gladino jezera s podatki o gozdnih požarih. Na primer, poiščite podatke o površini gozdov, ki so vsako leto pogoreli v regiji Lazio.

Odpravite se k jezeru in ugotovite vidne znake sprememb gladine jezera.


Vaše povratne informacije

Povratne informacije strokovnjakov Faza 1 - 2023-2024
Ali je predlagani problem problem, ki ga lahko učenci dejansko raziščejo? Ali je izvedljiv, realističen? Pojasnite, zakaj ali zakaj ne. Ali je povezava s podnebjem/lokalnim okoljem izdelana? Po potrebi navedite širši znanstveni kontekst, v katerega spada opredeljeni problem.