Dobrodošli na strokovni nadzorni plošči Climate Detectives!

Tukaj najdete projekte, za katere potrebujemo vaše povratne informacije.

Podnebni detektivi (kategorija preiskav)

Ekipa: Geoznanstveniki

Grčija 12 let, 13 let, 14 let   2, 8, 5 / 3

Naslov projekta:

Podnebna kriza: Poplave v Tesaliji

Raziskovalno vprašanje

Zaradi katerih pojavov so poplave v Tesaliji septembra 2023. Kateri meteorološki in podnebni pojavi so vpleteni. Na kakšen način vpliva podnebna kriza.

Določite lokalni okoljski/podnebni problem, ki ga želite raziskati.

Poplave v Tesaliji, ki so potekale od 4/9 do 12/9, so bile res smrtonosne. Sredozemlje in Grčija, kot so poleti 2023 pokazali požari in poplave, spadata med regije, ki bodo podnebno krizo ali "izravnavo podnebne krivulje", kot jo opisujejo znanstveniki, doživljale veliko bolj intenzivno. Ta pojav je ključno podnebno vprašanje, ki ga obravnavamo v naši raziskavi.
Zgoraj opisane pojave je mogoče povezati z ekstremi v podatkih EMY o padavinah, s povečanimi temperaturami v osrednjem Sredozemlju na podlagi študije satelitskih posnetkov in nazadnje s pojavom El Niñio, za katerega znanstveniki opredeljujejo povečano izražanje v tekočem letu.

Tema projekta

Podnebne spremembe

Opišite, kako nameravate raziskati opredeljeni problem in katere podatke nameravate analizirati.

Sprva bomo poskušali zabeležiti razvoj poplav v Tesaliji po dnevih z uporabo satelitskih posnetkov Sentinel 1 indeksa NDWI. Nato bodo preučeni podatki o padavinah, ki jih zagotavlja EMY (meteo.gr), in letošnji podatki bodo primerjani s podatki iz zadnjih let.
Pojav močnih padavin v Tesaliji bomo poskušali povezati z meteorološkimi opazovanji tistih dni in pojavom depresije v obliki črke Z, ki smo jo opazili v zahodnem Sredozemlju. Za isto regijo bodo preučeni podatki satelita Sentinel 3, SISTR, da bi ugotovili, ali je bilo v mesecih pred pojavom, tj. poleti 2023, osrednje Sredozemlje toplejše. Ti podatki bodo primerjani tudi s poročili iz literature.
Nazadnje bo preverjeno, ali obstaja povezava med pojavom poplav v Tesaliji in pojavom El Niñio, ki je letos močno prisoten. Preverjanje bo temeljilo na literaturi.


Vaše povratne informacije

Povratne informacije strokovnjakov Faza 1 - 2023-2024
Ali je predlagani problem problem, ki ga lahko učenci dejansko raziščejo? Ali je izvedljiv, realističen? Pojasnite, zakaj ali zakaj ne. Ali je povezava s podnebjem/lokalnim okoljem izdelana? Po potrebi navedite širši znanstveni kontekst, v katerega spada opredeljeni problem.