Dobrodošli na strokovni nadzorni plošči Climate Detectives!

Tukaj najdete projekte, za katere potrebujemo vaše povratne informacije.

Podnebni detektivi (kategorija preiskav)

Ekipa: PEREJIL

Španija 14 let   4 / 3

Naslov projekta:

: Legislación, tamaño y contaminación de las ciudades

Raziskovalno vprašanje

¿Afecta el tamaño de las ciudades a los niveles de contaminación atmosférica de forma lineal?

Določite lokalni okoljski/podnebni problem, ki ga želite raziskati.

El crecimiento urbano y el aumento de la población en las ciudades plantean desafíos ambientales, especialmente los relativos a la calidad del aire. Coslada, nuestra ciudad, bo v letu dni postala ena od mestnih četrti z najvišjimi vrednostmi onesnaženosti v skupnosti Madrid in v Španiji.
En nuestro proyecto seleccionaremos una muestra de ciudades de nuestra provincia de diferentes tamaños e investigaremos si existe una relación lineal entre el tamaño de la población de dichas ciudades y los niveles de contaminación de las mismas, analizando las fuentes de contaminación que pueden influir en la calidad del aire y por consiguiente en la salud de sus habitantes y en el medio ambiente.
Además, investigaremos si las ciudades seleccionadas están implementando medidas para reducir la contaminación, como restricciones de tráfico, promoción del transporte público, uso de energías limpias y protección de áreas verdes, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir los impactos ambientales.

Tema projekta

Onesnaženost zraka

Opišite, kako nameravate raziskati opredeljeni problem in katere podatke nameravate analizirati.

Recolección de Datos: Vključujoč podatke o onesnaženosti zraka, vključno z delci PM2,5, PM10, dušikovimi oksidi, ozonom in drugimi onesnaževalci, je mogoče pridobiti iz različnih virov, med njimi iz satelitov Sentinel in iz red de estacionesde la European Enviroment Agency, za pridobitev podatkov o številu prebivalcev v posameznem mestu in niveles de contaminación atmosférica, vključno s partículas PM2,5, PM10, óxidos de nitrógeno, ozono y otros contaminantes.
Análisisis Estadístico: V tem primeru je treba uporabiti metode estadísticos, da se ugotovi, ali obstaja linearna povezava med velikostjo mesta in nivojem onesnaženosti. Se considerarán otros factores como variables independientes.
Nadzor spremenljivk: Las conclusiones de la investigación se utilizarán para determinar si existe una relación lineal entre el tamaño de la población y la contaminación en las ciudades. Propondremos recomendaciones que se basarán en los resultados que obtengamos y podrían abarcar políticas de control de la contaminación, planificación urbana y promoción de prácticas sostenibles.


Vaše povratne informacije

Povratne informacije strokovnjakov Faza 1 - 2023-2024
Ali je predlagani problem problem, ki ga lahko učenci dejansko raziščejo? Ali je izvedljiv, realističen? Pojasnite, zakaj ali zakaj ne. Ali je povezava s podnebjem/lokalnim okoljem izdelana? Po potrebi navedite širši znanstveni kontekst, v katerega spada opredeljeni problem.