16159968998_066ce7ba99_o
Ako sa prihlásiť

Ako sa prihlásiť?

Vytvorte tím a pozorne si prečítajte pokyny k projektu.

Vo fáze 1 sa tímy musia zaregistrovať online a predložiť svoj plán vyšetrovania. Tímy majú čas do 24. novembra 2022 predložiť svoj plán vyšetrovania.

Tímy z krajiny s národným koordinátorom (*) by sa mali zaregistrovať a predložiť svoj plán vyšetrovania prostredníctvom neho. Viac informácií nájdete v zozname národných koordinátorov nižšie.

Do ročníka 2022-2023 sa musia prihlásiť tímy z Francúzska, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Švajčiarska, Holandska, Kanady, Lotyšska, Litvy, Slovinska, Slovenska a Malty prostredníctvom vzdelávacej kancelárie ESA a prihlášky musia byť v angličtine. Tímy z Írska, ktoré sa nezúčastňujú na Pilotný projekt Climate Detectives Crossing STEM tiež musia podať žiadosť prostredníctvom úradu ESA Education.

Kto sa môže zúčastniť?

- Zúčastniť sa môžu tímy od 8 do 19 rokov (vrátane).
- Tímy musia byť zložené minimálne z dvoch žiakov až po celú triedu.
- Každý tím musí byť pod dohľadom učiteľa alebo mentora, ktorý je kontaktnou osobou tímu s kanceláriou ESA pre vzdelávanie a prípadne s príslušným národným koordinátorom.
- Najmenej 50% členov tímu musí mať štátnu príslušnosť Členský štát ESA. Okrem 22 členských štátov sa na základe dohôd s ESA môžu na programoch vzdelávacieho úradu ESA plne zúčastňovať aj Kanada, Lotyšsko, Litva, Slovensko a Slovinsko. V rámci súčasnej dohody o spolupráci medzi ESA a Maltskou republikou sa na projekte Climate Detectives môžu zúčastňovať aj tímy z Malty.

(*) Národní koordinátori pre klimatických detektívov 2022-2023:

ESERO Rakúsko
ESERO Belgicko
ESERO Česká republika
ESERO Dánsko
ESERO Estónsko
ESERO Fínsko
ESERO Grécko
ESERO Írsko
ESERO Taliansko
ESERO Luxembourg
ESERO Poľsko
ESERO Nórsko
ESERO Portugalsko
ESERO Španielsko
ESERO UK
ESERO Švédsko