Vitajte na paneli expertov Climate Detectives!

Tu nájdete projekty, ku ktorým by sme potrebovali vašu spätnú väzbu

Klimatickí detektívi (kategória vyšetrovania)

Tím: Buburuzele istețe

Rumunsko 12 rokov   5 / 2

Názov projektu:

VPLYV KLIMATICKÝCH ZMIEN NA VEGETÁCIU

Výskumná otázka

EXISTUJE SÚVISLOSŤ MEDZI KLIMATICKÝMI ZMENAMI A VÝSKYTOM VEGETÁCIE V OBDOBÍ OD 1. DO 9. MARCA V OKRESE DAMBUL ROTUND, CLUJ-NAPOCA, OKRES CLUJ, RUMUNSKO?

Identifikujte miestny environmentálny/klimatický problém, ktorý chcete preskúmať

In this study, we try to investigate if the phenomenon of snowdrops blooming earlier than March 1st is related to global temperature warming. We studied the evolution of the average temperature of March over a longer period. The students measured the temperature between March 1-9, 2024, and then searched for satellite images of the vegetation of the Dambul Rotund area, Cluj-Napoca using the Sentinel Hub E O Browser, Education platform.tudy we try to investigate if the phenomenon of snowdrops blooming earlier than March 1st is related to global temperature warming

Téma projektu

Globálne otepľovanie

Opíšte, ako plánujete skúmať identifikovaný problém a aké údaje plánujete analyzovať.

In this study, we try to investigate if the phenomenon of snowdrops blooming earlier than March 1st is related to global temperature warming. We studied the evolution of the average temperature of March over a longer period. The students measured the temperature between March 1-9, 2024, and then searched for satellite images of the vegetation of the Dambul Rotund area, Cluj-Napoca using the Sentinel Hub E O Browser, Education platform.


Vaša spätná väzba

Spätná väzba expertov Fáza 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémom, ktorý môžu študenti skutočne preskúmať? Je uskutočniteľný, realistický? Vysvetlite prečo alebo prečo nie. Je spracovaný vzťah s klímou/miestnym prostredím? V prípade potreby uveďte širší vedecký kontext, do ktorého identifikovaný problém patrí.