Vitajte na paneli expertov Climate Detectives!

Tu nájdete projekty, ku ktorým by sme potrebovali vašu spätnú väzbu

Klimatickí detektívi (kategória vyšetrovania)

Tím: Xander a Nick

Belgicko 16 rokov, 17 rokov   1, 1 / 0

Názov projektu:

Ako môžeme ochrániť našu školu pred povodňami?

Výskumná otázka

Ako môžeme chrániť našu školu pred povodňami a aká je priepustnosť vody na našom školskom pozemku?

Identifikujte miestny environmentálny/klimatický problém, ktorý chcete preskúmať

V tomto prieskume sme chceli zistiť, ako môžeme našu školu ochrániť pred povodňami a aká je priepustnosť vody na našom školskom pozemku. Túto tému sme si vybrali na skúmanie, pretože pred niekoľkými rokmi bola v našej krajine, konkrétne vo Valónsku, ktoré sa nachádza na juhu Belgicka, veľká povodeň. V roku 2023 zaplavila aj rieku Westhoek. Westhoek leží na severozápade Belgicka. V (blízkej) budúcnosti sa povodne pravdepodobne vyskytnú aj bližšie k našej škole, preto sme chceli preskúmať, ako našu školu ochrániť pred povodňami.

Téma projektu

Povodne a suchá

Opíšte, ako plánujete skúmať identifikovaný problém a aké údaje plánujete analyzovať.

Vaša spätná väzba

Spätná väzba expertov Fáza 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémom, ktorý môžu študenti skutočne preskúmať? Je uskutočniteľný, realistický? Vysvetlite prečo alebo prečo nie. Je spracovaný vzťah s klímou/miestnym prostredím? V prípade potreby uveďte širší vedecký kontext, do ktorého identifikovaný problém patrí.