Vitajte na paneli expertov Climate Detectives!

Tu nájdete projekty, ku ktorým by sme potrebovali vašu spätnú väzbu

Klimatickí detektívi (kategória vyšetrovania)

Tím: Protetores do ambiente

Portugalsko 13 rokov   20 / 10

Názov projektu:

Efeito dos substâncias poluentes

Výskumná otázka

Qual é a concentração de gases poluentes em Valadares e como poderá afetar os seres vivos e o ambiente?

Identifikujte miestny environmentálny/klimatický problém, ktorý chcete preskúmať

Pretende-se investigar o nível de poluição de gases prejudiciais ao ambiente e seres vivos, nomeadamente, o metano, o monóxido de carbono e o formaldeído.

Téma projektu

Znečistenie ovzdušia

Opíšte, ako plánujete skúmať identifikovaný problém a aké údaje plánujete analyzovať.

1ªFase Organização – Elaboração de grupos de trabalho

2ªFase Execução – Pesquisa da informação no EOBrowser. Elaboração de tabelas com os dados da concentração do gás poluente pesquisado. Elaboração de gráficos com os dados. Análise dos dados obtidos e elaboração das conclusões, dando resposta aos objetivos.

3ª Fase Avaliação – Os grupos irão apresentar os trabalhos à turma. Caso haja necessidade serão propostas sugestões/estratégias para ajudar a resolver os problemas ambientais que se detetarem.


Vaša spätná väzba

Spätná väzba expertov Fáza 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémom, ktorý môžu študenti skutočne preskúmať? Je uskutočniteľný, realistický? Vysvetlite prečo alebo prečo nie. Je spracovaný vzťah s klímou/miestnym prostredím? V prípade potreby uveďte širší vedecký kontext, do ktorého identifikovaný problém patrí.