Vitajte na paneli expertov Climate Detectives!

Tu nájdete projekty, ku ktorým by sme potrebovali vašu spätnú väzbu

Klimatickí detektívi (kategória vyšetrovania)

Tím: Test Test ESERO Be VL

19 rokov   5 / 3

Názov projektu:

Tester de tester de test

Výskumná otázka

Hoe kan ik een ingediend project aanpassen?

Identifikujte miestny environmentálny/klimatický problém, ktorý chcete preskúmať

Een leerkracht wilde een ingediend project aanpassen, maar kreeg een foutmelding. Bijgevolg is zijn ingediend project onvolledig.

Téma projektu

Mestá

Opíšte, ako plánujete skúmať identifikovaný problém a aké údaje plánujete analyzovať.

Eerst ga ik zelf een nep onderzoeksproject indienen. Vervolgens ga ik proberen dit achteraf nog aan te passen.
Indien het ook bij mij niet lukt, ga ik vragen stellen aan ESA.


Vaša spätná väzba

Spätná väzba expertov Fáza 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémom, ktorý môžu študenti skutočne preskúmať? Je uskutočniteľný, realistický? Vysvetlite prečo alebo prečo nie. Je spracovaný vzťah s klímou/miestnym prostredím? V prípade potreby uveďte širší vedecký kontext, do ktorého identifikovaný problém patrí.