Vitajte na paneli expertov Climate Detectives!

Tu nájdete projekty, ku ktorým by sme potrebovali vašu spätnú väzbu

Klimatickí detektívi (kategória vyšetrovania)

Tím: Z ľadu na pobrežie

Belgicko 15 rokov   4 / 2

Názov projektu:

ako môžeme spomaliť topenie ľadovcov?

Výskumná otázka

Aké sú dôsledky topenia ľadu na póloch, na belgickom pobreží a na vodnej hladine a čo môže spoločnosť urobiť na ochranu ohrozených oblastí?

Identifikujte miestny environmentálny/klimatický problém, ktorý chcete preskúmať

We want to investigate the factors that contribute to the melting of the icecaps and the rising of the icecaps.

Téma projektu

Sneh, ľad a večný ľad

Opíšte, ako plánujete skúmať identifikovaný problém a aké údaje plánujete analyzovať.

Vaša spätná väzba

Spätná väzba expertov Fáza 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémom, ktorý môžu študenti skutočne preskúmať? Je uskutočniteľný, realistický? Vysvetlite prečo alebo prečo nie. Je spracovaný vzťah s klímou/miestnym prostredím? V prípade potreby uveďte širší vedecký kontext, do ktorého identifikovaný problém patrí.