Vitajte na paneli expertov Climate Detectives!

Tu nájdete projekty, ku ktorým by sme potrebovali vašu spätnú väzbu

Klimatickí detektívi (kategória vyšetrovania)

Tím: Colegio Magdalena

Španielsko 15 rokov   15 / 5

Názov projektu:

Vigilantes del suelo

Výskumná otázka

¿ Qué datos y estrategias son las más efectivas para la protección y restauración de suelos degradados en Europa, considerando su impacto en la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad?

Identifikujte miestny environmentálny/klimatický problém, ktorý chcete preskúmať

La degradación del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad relacionadas con el cambio climático.

Téma projektu

Poľnohospodárstvo

Opíšte, ako plánujete skúmať identifikovaný problém a aké údaje plánujete analyzovať.

El problema ambiental/climático local que deseo investigar se centra en la interrelación entre la degradación del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, en el contexto del cambio climático. La degradación del suelo compromete la capacidad de los ecosistemas para proporcionar servicios vitales, como la agricultura sostenible y la absorción de carbono. Esto a su vez contribuye a un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, exacerbando el cambio climático. Okrem toho má úbytok biodiverzity negatívny vplyv na odolnosť ekosystémov voči klimatickej zmene. Esta investigación busca comprender las interacciones y buscar soluciones integradas para abordar estos desafíos ambientales y climáticos locales.


Vaša spätná väzba

Spätná väzba expertov Fáza 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémom, ktorý môžu študenti skutočne preskúmať? Je uskutočniteľný, realistický? Vysvetlite prečo alebo prečo nie. Je spracovaný vzťah s klímou/miestnym prostredím? V prípade potreby uveďte širší vedecký kontext, do ktorého identifikovaný problém patrí.