16159968998_066ce7ba99_o
Prístup k satelitným údajom

Pozorovanie Zeme (Earth observation - EO) je zber, analýza a prezentácia údajov s cieľom lepšie pochopiť našu planétu. Pozorovanie Zeme sa môže uskutočňovať na prízemie alebo získané z platforiem diaľkového snímania, ako sú napr. satelity. Satelity môžu z výšky zbierať údaje z miest na celom svete vrátane miest, ktoré sú príliš vzdialené na to, aby sa dali navštíviť osobne. Satelitné snímky zobrazujú naraz veľké oblasti zemského povrchu, čo uľahčuje pozorovanie zmien a monitorovanie stavu našej planéty.

Klíma z vesmíru a Prehliadač EO sú dva online nástroje, ktoré umožňujú jednoduchý a bezplatný prístup k satelitným údajom z rôznych misií EO ESA. 

Klíma z vesmíru

Stránka Aplikácia Klíma z vesmíru poskytuje grafickú vizualizáciu archivovaných satelitných údajov, ktoré sú už spracované a skombinované tak, aby vám poskytli prehľad o rôzne klimatické premenné, ktoré vedci používajú na štúdium zmeny klímy. Je to výkonný vizualizačný nástroj, ktorý slúži najmä na zobrazenie nadčasového vývoja premenných, ako sú napr. oxidu uhličitého (CO2), farby oceánov, teploty povrchu morí a ďalších. Stránka poskytuje aj prístup k sérii multimediálnych príbehov, v ktorých sú údaje o klíme a kde môžete nájsť užitočné informácie o našej dynamickej planéte a hlavných environmentálnych zmenách, ktorým čelíme, od ohrozených pobreží až po biodiverzitu a stratu biotopov.

Prehliadač EO

Prehliadač EO je online platforma, ktorá spája archív rôznych misií pozorovania Zeme a možno ju použiť na vyhľadávanie satelitných snímok akejkoľvek oblasti záujmu. Údaje sú voľne dostupné.

Vzdelávací režim prehliadača EO poskytuje možnosť prístupu k špecifickým satelitným údajom prispôsobeným vybranej téme. Témy zahŕňajú rôzne témy, od poľnohospodárstva po atmosféru a vodné plochy.

Nový používateľ prehliadača EO? Pozrite si nižšie uvedené návody na stiahnutie obrázka a na vytvorenie časozberného videa! Môžete sa tiež pozrieť na príklady na vzdelávacej stránke aplikácie EO Browser: https://www.sentinel-hub.com/explore/education/