Projekty Detektywów Klimatu 2018-2019

Temat projektu: Zmiany klimatyczne

Tytuł projektu: ROZWIĄZANIA DLA MAŁYCH DETEKTYWÓW KLIMATYCZNYCH

Zespół: MALI DETEKTYWI KLIMATU

2018-2019   MEDITERRÁNEO   CARTAGENA   Hiszpania   8 Wiek ucznia: 12-13


Podsumowanie projektu

Najnowszy raport ONZ w sprawie zmian klimatu (IPCC) mówi, że planeta osiągnie próg 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu z 2030 r., a następnie staniemy w obliczu katastrofalnych zmian klimatu. W miarę jak globalne ocieplenie staje się coraz bardziej widoczne na naszej planecie, jego skutki stają się coraz bardziej odczuwalne. Klęski żywiołowe związane z klimatem, ekstremalne zjawiska pogodowe i gatunki inwazyjne. Doświadczamy zmniejszenia opadów atmosferycznych, osiągając długie fale upałów. Ekstremalne upały i susze mają konsekwencje dla rolnictwa. Naszymi narzędziami do określania zachowań atmosferycznych, wyciągania wniosków i porównywania ich z danymi historycznymi jest nasza własna stacja pogodowa zainstalowana w naszym instytucie oraz przeglądarka EO Browser. Pluwiometr naszej stacji pogodowej wskazał, że w ciągu dwóch dni kwietnia spadło 295 litrów/m2. Gdybyśmy byli w stanie zmagazynować je wszystkie, mielibyśmy ponad 70 000 milionów litrów wody, więc mielibyśmy wodę na całe lato. Po przeanalizowaniu problemu i konsekwencji ukierunkowaliśmy nasz projekt na magazynowanie wody deszczowej do późniejszego wykorzystania w naszym ogrodzie i przyszłej szklarni. Ogród do dyspozycji całego centrum edukacyjnego, w którym wszyscy uczniowie uczestniczą w jego ochronie i utrzymaniu. Dzięki instalacji naszych zbiorników udało nam się zmagazynować ponad 20 000 litrów wody i rozprowadzić ją rurami irygacyjnymi, aby dotrzeć do naszych upraw.

Główne wyniki

Po zarejestrowaniu naszych codziennych odczytów wykresy dają nam pewne wyniki. Od 7-1-19 do 26-5-19 wystąpiły długie okresy zerowych opadów. Punktowo występowały ulewne opady. Miało to miejsce w okolicznościach, w których minimalne temperatury wahały się od 10ºC-13 ºC, a maksymalne od 25ºC-30ºC. Dlatego też, ze względu na tak obfite opady w tak krótkim okresie i brak opadów w innych miesiącach, potwierdza to, że nasz region jest dotknięty suszą i poważnym pustynnieniem. Dlaczego mówimy o pustynnieniu? Ponieważ te ulewne deszcze niszczą żyzną glebę.

Działania, które pomogą zmniejszyć problem

Woda jest coraz ważniejszym i rzadszym zasobem naturalnym w naszym środowisku, dlatego jednym z rozwiązań mających na celu zmniejszenie skutków zmian klimatycznych jest lepsze planowanie i wykorzystanie wody deszczowej. Nasz zespół znalazł rozwiązanie, a jest nim przechowywanie wody deszczowej w zbiornikach, do których stosując różne techniki udaje nam się przedłużyć czas trwania wody. Gwarantujemy utrzymanie jej w stanie optymalnym do wykorzystania, pracując nad niezbędnym uzdatnianiem do przechowywania i konserwacji. Udało nam się rozwiązać problem ciągłej edukacji i lepszego wykorzystania wody deszczowej. Dlaczego jest to rozwiązanie? Ponieważ gdyby w każdym domu zainstalowano co najmniej jeden zbiornik na deszczówkę, w mieście takim jak Cartagena o powierzchni ponad 250 km2 na każdy litr/m2 zebranej wody przypadałoby 250 000 litrów wody. Innym rozwiązaniem w walce ze zmianami klimatycznymi byłoby zastosowanie dachów roślinnych na dachach domów, działających jako regulator termiczny. Ponieważ w lecie obniżałyby temperaturę wewnątrz domu, a w odwrotnej sytuacji zwiększałyby temperaturę wewnątrz domu

Wideo z projektu

https://youtu.be/nRmto8FDSRc


Projekty tworzone są przez zespoły i to one biorą pełną odpowiedzialność za udostępniane dane.
← Wszystkie projekty