Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Tobias, Emile, Ilian, Pieter

Belgia 16 lat   4 / 0

Tytuł projektu:

Wpływ temperatury wody na staw słodkowodny

Pytanie badawcze

Jak temperatura wody wpływa na jakość wody w stawie w naszej szkole?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

As temperatures rise, our world also changes, including plant growth, extreme weather conditions and more. We aim at clarifying the impact on ponds and other freshwater bodies of water caused by these temperature changes. Good water quality is essential for the health of nature, and by extension, mankind. This is a project we chose because we have a pond at school, and we wanted to know if climate change would have an effect on the wildlife in the pond.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.