Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Test 2

Belgia 19 years old, 19 years old   1, 1 / 2

Tytuł projektu:

Probeersel

Pytanie badawcze

sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda

Temat projektu

Energia

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda sonda


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.