Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Xander i Nick

Belgia 16 lat, 17 lat   1, 1 / 0

Tytuł projektu:

Jak możemy chronić naszą szkołę przed powodziami?

Pytanie badawcze

Jak możemy chronić naszą szkołę przed powodzią i jaka jest przepuszczalność wody na terenie naszej szkoły?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

W tym badaniu chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób możemy chronić naszą szkołę przed powodziami i jaka jest przepuszczalność wody na terenie naszej szkoły. Wybraliśmy ten temat do zbadania, ponieważ kilka lat temu miała miejsce ogromna powódź w naszym kraju, a mianowicie w Walonii, położonej na południu Belgii. W 2023 roku "Westhoek" również został zalany. "Westhoek" leży w północno-zachodniej Belgii. W (niedalekiej) przyszłości powodzie mogą wystąpić bliżej naszej szkoły, dlatego chcieliśmy zbadać, jak chronić naszą szkołę przed powodzią.

Temat projektu

Powodzie i susze

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.