Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: ΠΟΥΜΑ

Grecja 6 lat i młodsi   19 / 8

Tytuł projektu:

κλιματική αλλαγή

Pytanie badawcze

Ποιες ανθρώπινες ενέργειες εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη μας αφορά όλους και αφού ασχοληθήκαμε με την κλιματική αλλαγή και μάθαμε τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, θελήσαμε να διερευνήσουμε ποιές ενέργειες του ανθρώπου εντείνουν το υπάρχον πρόβλημα, ώστε να τις περιορίσουμε κατά το δυνατόν.

Temat projektu

Globalne ocieplenie

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Θα συγκεντρώσουμε έντυπο υλικό, θα παρακολουθήσουμε σχετικό εκπαιδευτικό βίντεο, θα παίξουμε βιωματικό παιχνίδι προσομοίωσης του φαινομένου και θα αποτυπωσουμε την εμπειρία μας σε φύλλο εργασίας και θα δημιουργήσουμε ομαδική αφίσα.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.