Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Humedal Proyect

Hiszpania 16 lat   16 / 8

Tytuł projektu:

Diagnóstico del impacto del cambio climático en HUMEDAL LAS FUENTES

Pytanie badawcze

W jakim stopniu wpływa to na jakość i ilość wody w Las Fuentes? Czy można zastosować leczenie paliatywne?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Od początku 2017 r. Hiszpania cierpi z powodu sekwencji, która nasiliła się w ostatnich dwóch latach. Wśród skutków, jakie to powoduje, znajduje się degradacja obszarów naturalnych. W szczególności dotyczy to obszarów wilgotnych (Doñana, Laguna de Gallocanta, Las Tablas de Daimiel, Delta del Ebro itp.)
Esto ha despertado la preocupación sobre los humedales del Ebro que se encuentran en nuestro entorno. Para analizar su situación se ha elegido el Humedal las fuentes que se encuentra a tan solo 400 metros de nuestro instituto.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

En este trabajo, se han analysado los niveles de distintas sustancias químicas en el agua del humedal incluyendo oxígeno (O2), nitrato (NO3) y dióxido de nitrógeno (NO2), semanalmente desde el mes de octubre hasta, mes de marzo en dos puntos, la masa de agua principal y la "charca de anfibios" de menor tamaño. Los resultados obtenidos han sido comparados con los parámetros climáticos, también mediante imágenes tomadas por satellite donde se puen observar los cambios de temperatura y humedad en superficie, cambios en la extensión de la vegetación, el nivel del agua y el análisisis de microorganismos.

Dane dotyczące zmian temperatury i opadów zostały zebrane dzięki satelicie Sobradiel, którego dane zostały przekazane przez Agencia Española de Meteorología. Ponadto, za pośrednictwem satelity ESA, wykonano zdjęcia semantyczne humedalu, analizując różne aspekty: poziom wody, poziom roślinności i gęstość roślin.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.