Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Detektywi Clima Hércules

Hiszpania 19 years old, 15 years old   1, 1 / 0

Tytuł projektu:

Stężenie sinic w lagunach i bagnach Chiclana, Kadyks

Pytanie badawcze

Czy istnieją znaczące różnice w stężeniu sinic w różnych lokalizacjach w Chiclana? Jak te stężenia zmieniają się w czasie? Jakie są możliwe przyczyny i konsekwencje?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

In the Chiclana area, we have a landscape with marshes and salt pans, a river and its estuary, and several endorheic lagoons throughout the municipal area, as well as an extensive coastline with three beaches of different nature.

With climate change, especially the small lagoons, become stagnant water reservoirs that eventually dry up. On the other hand, we face the problem of water pollution. We would like to understand the level of pollution in the waters of Chiclana by studying the degree of eutrophication, investigating how this pollution varies among different locations in our municipality, identifying possible causes, and examining the consequences that eutrophication can have on the ecosystem and water usage.

Temat projektu

Rzeki i jeziora

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

We will use the historical records of rainfall and temperature to establish local trends related to climate change. Additionally, we will utilize the EO BROWSER application to analyze satellite images from Earth observation satellites (Landsat and Sentinel) to study the evolution of the areas corresponding to the lagoons and marshes in our environment. Furthermore, we will investigate the quality and biological contamination of the waters in terms of eutrophication (cyanobacteria concentration) using the Ulysses and Se2Waq scripts, or potentially others available on the EO BROWSER platform.

In a later stage, we intend to carry out local measurements of cyanobacteria concentration in various locations in our environment to contrast the statistics extracted from the satellite image analysis with the previously mentioned scripts.

Through the study of these data, we aim to gain a historical perspective on the current situation and determine if it is related to climate change or intensive water usage. We also want to understand how the studied indices vary in relation to annual drought periods, to comprehend the potential consequences if drought becomes established.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.