Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Los Ecolorados

Hiszpania 17 lat   3 / 1

Tytuł projektu:

Obrona gór w Serranía de Ronda i Grazalema

Pytanie badawcze

Czy w Serranías de Ronda i Grazalema istnieje odpowiednie zarządzanie w celu zapobiegania pożarom lasów? Czy drogi leśne i koryta są budowane z uwzględnieniem wpływu na środowisko w tej strefie?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Serranías, które będą przedmiotem naszego badania, doświadczyły w ostatnich latach poważnych pożarów lasów. Wielu naukowców wskazuje na związek między wzrostem i intensywnością pożarów lasów a obecną zmianą klimatu. W obliczu tej sytuacji konieczne jest opracowanie planu zapobiegania w celu ochrony naszych Sierras, ale trasy leśne i koryta wymagają wcześniejszego zbadania wpływu na środowisko w celu ustalenia, czy strefa, w której są realizowane, jest bezpieczna. La Serranía de Grazalema y de Ronda tienen una gran valor ecológico por las especies vegetales que albergan y hay varías denuncias de plataformas ecologistas sobre el posible daño de infraestructuras para la prevención de incendios en el comunidades vegetales como el Pinsapar.

Temat projektu

Dzikie pożary

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

La investigación va a constar de varias líneas de actuación:
1- Ostatnie pożary lasów, badanie dotkniętych stref. Se trata de localizar las zonas afectadas por los últimos incendios, investigar las causas de los incendios y la influencia del cambio climático en la causa e intensidad de los incendios en los montes de la provincia de Cádiz.

2- Identyfikacja na obrazach satelitarnych drzewostanów i dróg leśnych. Uzyskanie obrazów satelitarnych i poklatkowych istniejących i nowo budowanych dróg leśnych.
3- Determinación de la diversidad ecológica de la zona y especies protegidas. Determinación de los ecosistemas existentes en las distintas zonas de las serranías de Cádiz, determinación de su valor ecológicos y medidas de protección ambiental.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.