Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Klasa 7

Włochy 12 lat   16 / 9

Tytuł projektu:

Zmiana klimatu i jezioro Albano

Pytanie badawcze

Jak klimat wpływa na poziom jeziora Albano? Czy istnieje szczególna korelacja z pożarami?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Wraz ze zmianami temperatury i opadów deszczu zmienia się również poziom jeziora Albano. Jezioro Albano jest również zbiornikiem wodnym dla samolotów Canadair do walki z lokalnymi pożarami lasów.

Temat projektu

Rzeki i jeziora

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Wykorzystanie danych satelitarnych do wykreślenia średnicy jeziora wzdłuż określonej linii w funkcji roku (można to robić częściej, jeśli dane na to pozwalają, aby zobaczyć sezonowe zmiany poziomu jeziora). Zidentyfikuj dane dotyczące średnich temperatur w tych samych przedziałach czasowych dla tego samego obszaru.

Wykonaj obliczenia Fermiego dotyczące potencjalnego wpływu pożarów lasów na poziom jeziora i, jeśli to możliwe, skoreluj poziom jeziora z danymi dotyczącymi pożarów lasów. Na przykład zidentyfikuj dane dotyczące powierzchni lasów spalanych każdego roku w regionie Lacjum.

Wybierz się na wycieczkę nad jezioro, aby zidentyfikować widoczne oznaki zmian poziomu jeziora.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.