Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Klimatpoliserna 4B

Szwecja 11 lat   25 / 12

Tytuł projektu:

Miljövänligt bygge

Pytanie badawcze

Hur påverkas miljön av nybyggen?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Podkreślamy, że Haninge nie jest w stanie utrzymać się w Vega (handen) i Brandbergen. Widzimy, że społeczność bygger mycket i har även tagit bort skog för husbygge in Vega. Vi vill studera hur husbygge har på miljön och bidrar till utsläpp av växthusgaser och den även förbrukar mycket naturresurser.Vi vill även undersöka nedskräpning och icke källsortering som har ökat in vårt närområde.

Temat projektu

Miasta

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Vi ska besöka dessa område och undersöka hur Vega och Brandbergen har påverkats under all dessa år pga. byggandet.Vi kommer att göra fältstudier, använda oss av satellitebilder, intervjua haninge borna och samla på olika data som kopplas till de globala målen och hur klimatet påverkas av mycket bygge. Dessutom kommer vi studera hur nedskräpning påverkar naturen in närområdet och hitta på olika hållbara lösningar till problemen.for att göra skillnad: Vi will minska trafiken och byggandet av höga betong hus i kommunen för att bevara naturen och de gröna områdena man har byggt på.Vi vill även minska nedskräpning och problemen vid sopstationerna.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.