Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Κυβερνοπροφήτες

Grecja 16 lat   10 / 6

Tytuł projektu:

"Λιγότερες από 49 λέξεις για το χιόνι" -Οι χιονοπτώσεις στον Έβρο

Pytanie badawcze

Κατά πόσο επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τον τρόπο εναλλαγής των εποχών στην περιοχή μας και τι αντίκτυπο έχει η Μετατόπιση της Εποχικότητας στην περιοχή του Έβρου στις κατακρημνίσεις και κυρίως τις χιονοπτώσεις.

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Να βρούμε εάν με τα πιο πρόσφατα δεδομένα ισχύει η εναλλαγή των 4ων εποχών, όπως χαρακτηρίζει το εύκρατο κλίμα της περιοχής και τι αλλαγές παρατηρούνται τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Κυρίως μας ενδιαφέρει η συχνότητα, η περιοδικότητα και η ένταση των χιονοπτώσεων στον Έβρο.
Μήπως η εποχικότητα προσομοιάζει περισσότερο το υποτροπικό κλίμα λόγω τις υπερθέρμανσης του πλανήτη;
Έχουμε άλλα φαινόμενα κλιματικής αλλαγής, όπως:
1. Υπερβολικές θερμοκρασίες και περιόδους καύσωνα,
2. Ξηρασία και μείωση στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και των βροχοπτώσεων,
3. Αύξηση φυσικών καταστροφών από ακραία κλιματικά φαινόμενα, όπως χαλαζόπτωση, πλημύρες, οι πυρκαγιές και οι καταιγίδες.
Πως θα μπορούσε να ενισχυθεί η πολιτική προστασία στην πρόβλεψη, πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστροφών, που μπορεί να προκαλέσουν τα παραπάνω φαινόμενα.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Θα αξιοποιηθεί ο οδηγός έρευνας και τα εργαλεία του Προγράμματος Climate Detectives, όπως ο ΕΟbrowser και το δορυφορικό σύστημα sentinel, στα πλαίσια της Θεματικής ενότητας για την κλιματική αλλαγή του Σχολικού Εγχειριδίου Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Β' Λυκείου, κεφάλαιο 2ο "Άνθρωπος και περιβάλλον" σε συνεργασία με τη διδάσκουσα το μάθημα της Χημείας και την αντίστοιχη ενότητα στις χρήσεις των υδρογονανθράκων, καθώς και την στα πλαίσια της λειτουργίας του Ομίλου Φυσικών Επιστημών του Σχολείου μας.
Επίσης θα χρειαστεί η συνεργασία με τους Διδάσκοντες της Φυσικής, τις Πληροφορικής και της Τεχνολογίας για την αξιοποίηση των αντίστοιχων Εργαστηριακών υποδομών του σχολείου μας.
Οι μαθητές του Ομίλου, συνεργαζόμενοι σε ομάδες θα επιλέξουν και θα ερευνήσουν από ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, που μπορεί να σχετίζεται με την αλλαγή εποχικότητας στην περιοχή μας, καθώς και την επίπτωση της στις κατακρημνίσεις.
Τα δεδομένα, με εξειδίκευση σε κάθε ομάδα θα συλλεχθούν για τις παρακάτω παραμέτρους:
1. Θερμοκρασιακές μεταβολές, δείκτες υγρασίας και ξηρασία σε σχέση με τη βλάστηση των ενδημικών οικοσυστημάτων του Έβρου,
2. Είδος, ποιότητα και ποσότητα κατακρημνίσεων, όξινη βροχή, συχνότητα και ένταση χιονοπτώσεων, επίπεδα υδάτινου ορίζοντα και παραποτάμια οικοσυστήματα,
3. Ακραία καιρικά φαινόμενα και συχνότητα φυσικών καταστροφών στην περιοχή μας.
Τα δεδομένα μπορούν να συλλεχτούν από μετρήσεις πεδίου, κατά προτίμηση με τη δημιουργία σχολικού μετεωρολογικού υποσταθμού, σε συνεργασία με τον υποσταθμό της ΕΜΥ και δεδομένα από δορυφορικές μετρήσεις.
Επίσης για τη διερεύνηση της εποχικότητας θα γίνει αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων, κλιματικά μοντέλα, δημοσκοπικές προσεγγίσεις και μαρτυρίες, για τις πρόσφατες δυο δεκαετίες τουλάχιστον.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.