Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Kerkini Rangers

Grecja 15 lat, 16 lat   5, 7 /

Tytuł projektu:

Λίμνη Κερκίνη. Αντιμέτωπη με την κλιματική αλλαγή

Pytanie badawcze

Πόσο και πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τη στάθμη και κατά συνέπεια, τη βιοποικιλότητα, τις καλλιέργειες και την οικονομία της περιοχής της λίμνης Κερκίνη;

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Η Κερκίνη είναι μια τεχνητή λίμνη με μεγάλη βιοποικιλότητα. Φιλοξενεί παραποτάμια δάση, νούφαρα, πολλά είδη θηλαστικών, 10 είδη αμφίβιων, περίπου 20 είδη ερπετών, 30 είδη ψαριών, 300 είδη πουλιών, σπάνιων αρπακτικών αλλά και ενδημικών πτηνών που απειλούνται με εξαφάνιση.
περιοχή αποτελεί μοναδικό πεδίο έρευνας και διαχείρισής υγροτόπων. Η οικονομία της στηρίζεται στην αλιεία και στην καλλιέργεια των πλούσιων γύρω από τη λίμνη εδαφών. Σημαντική πηγή εσόδων είναι ο οικοτουρισμός, που συμβάλει, ταυτόχρονα, και στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στον ντόπιο πληθυσμό και τους περιηγητές.
Όμως, τα τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής αλλαγής εμφανίζονται όλο και πιο συχνά περίοδοι ξηρασίας αλλά και έντονης βροχόπτωσης που οδηγούν σε πλημμυρικά φαινόμενα. Το γεγονός αυτό απειλεί τα είδη που ζουν στη λίμνη αλλά και τις καλλιέργειες.
Σκοπός της έρευνας είναι να δημιουργήσει ένα παρατηρητήριο καταγραφής φαινομένων, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενημέρωση, ανάλυση, προβληματισμό και κατάθεση προτάσεων - λύσεων.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και κάθε μια θα αναλάβει έναν τομέα μελέτης.
- Ομάδα καταγραφής/παρακολούθησης στάθμης νερού
- Ομάδα καταγραφής/παρακολούθησης θερμοκρασίας
- Ομάδα καταγραφής/παρακολούθησης βιοποικιλότητας
- Ομάδα καταγραφής/παρακολούθησης καλλιεργειών και οικονομικής δραστηριότητας
- Ομάδα Συντονισμού
Κάθε ομάδα εκτός της καταγραφής των δεδομένων/παρατηρήσεων θα κάνει διάχυση των παρατηρήσεών της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα λειτουργεί και ως ομάδα ειδοποίησης επικίνδυνων φαινομένων.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα υπάρχει μια βάση δεδομένων με παρατηρήσεις που θα είναι χρήσιμη στις τοπικές αρχές αλλά και την πολιτεία. Η παραγωγή του τελικού παραδοτέου θα αναρτηθεί στον ιστοτόπο του σχολείου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα αρμόδια όργανα της πολιτείας, ώστε να υπάρξει ενημέρωση και ανατροφοδότηση.
Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει ως εξής
1. με επιτόπιες παρατηρήσεις
2. με εναέριες παρατηρήσεις με τη βοήθεια της αερολέσχης Σερρών
3. με το υλικό που διαθέτει το ΚΠΕ Ποροΐων
4. με χρήση λογισμικού όπως
α. Klimat z kosmosu
β. Πρόγραμμα περιήγησης EO
γ. Λειτουργία εκπαίδευσης του EO Browser
δ. Υπηρεσία διαχείρισης έκτακτης ανάγκης Copernicus
ε. Ευρωπαϊκό σύστημα ενημέρωσης για τις πλημμύρες (EFAS)
στ. Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS)
ζ. Παρατηρητήριο ξηρασίας
η. Παρατηρητήριο νερού
θ. Πύλη χαρτογράφησης Copernicus Sentinel-5P
ι. Παρακολούθηση δασών, χρήσεις γης και τάσεις αποψίλωσης
ια. Υπηρεσία παρακολούθησης γης Copernicus
ιβ. Ταμπλό παρατήρησης της Γης
ιγ. Εργαλείο Teal


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.