Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Οι ερευνητές του δάσους

Grecja 13 lat, 14 lat, 15 lat   11, 14, 7 / 17

Tytuł projektu:

Τα δάση του νότιου Έβρου εκπέμπουν SOS

Pytanie badawcze

Ποια είναι η έκταση των καμένων δασών του νότιου Έβρου στην πυρκαγιά του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2023 και πως μπορούν να αποκατασταθούν οι καμένες δασικές εκτάσεις.

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

περασμένο καλοκαίρι (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2023) η περιοχή μας, νότιος Έβρος δοκιμάστηκε από μία πυρκαγιά. Η φωτιά βρισκόταν σε εξέλιξη 17 ημέρες, απείλησε δεκάδες χωριά και οικισμούς και έκαψε συνολικά 935.000 στρέμματα, από τα οποία το 47% ήταν δασική έκταση. Ήταν μία μέγα-πυρκαγιά και ήταν η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί τα τελευταία είκοσι χρόνια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Temat projektu

Dzikie pożary

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Σύντομη παρουσίαση του δασικού οικοσυστήματος του νότιου Έβρου και της προσφοράς
του δάσους.
- Δημιουργία ομάδων/ ανάθεση εργασιών/ συλλογή πληροφοριών.
- Μελέτη των πυρκαγιών στα μεσογειακά οικοσυστήματα και των επιπτώσεών τους στις ευρύτερες περιοχές- Ανθρωπογενή αίτια των πυρκαγιών.
- Οι μαθητές μελετούν και παρακολουθούν την εξέλιξη της γεωγραφικής περιοχής του νότιου Έβρου που επλήγη από δασική πυρκαγιά με ψηφιακές εφαρμογές (Google earth) καθώς και με χρήση λογισμικών δορυφορικών δεδομένων όπως το EO Browser και τη συλλογή δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πόρων Εκπ/σης για το Διάστημα στην Ελλάδα (ESERO Grecja).
Οι μαθητές μελετούν τους τρόπους φυσικής αναγέννησης μετά την πυρκαγιά, πότε μπορεί να γίνει αναδάσωση και διατυπώνουν τον κώδικα συμπεριφοράς στο καμένο δάσος.
- Δημοσίευση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα Climate Detectives σε συνεργασία με το ESERO Grecja


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.